”இப்ராஹீம் நபி வாழ்கை தரும் படிப்பினை” சைஃப்சோன் கிளை பயான்

ஷார்ஜா மண்டலம் சைஃப்சோன் கிளையல் கடந்த 30-10-2012 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் முஹம்மது பாருக் அவர்கள் இப்ராஹீம் நபி வாழ்கை தரும் படிப்பினை என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.