இப்ராஹிம் நபியின் தியாகம் – மினா அப்துல்லா கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் மினா அப்துல்லா கிளை சார்பாக கடந்த 26-09-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. ராஜா அவர்கள் “இப்ராஹிம் நபியின் தியாகம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………..