இப்ராஹிம் நபியின் தியாகம் – ஜெலிப் கிளை 1ன் வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் ஜெலிப் கிளை 1ன்  சார்பாக கடந்த 26-09-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அபு உஸ்மானி அவர்கள் “இப்ராஹிம் நபியின் தியாகம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………..