இப்ராஹிம் நபியின் தியாகம் – தைய்யா கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் தைய்யா கிளை சார்பாக கடந்த 26-09-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.மசூத் அவர்கள் “இப்ராஹிம் நபியின் தியாகம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………..