இப்ராஹிம் நபியின் தியாகம் – சத்வா கிளை வாராந்திர பயான்

துபை மண்டல சத்வா கிளை மர்கஸில் கடந்த 26-09-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அல்கூஸ் அப்துல் கனி அவர்கள் “இப்ராஹிம் நபியின் தியாகம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………………………..