இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த வாரம் முதல் பி.ஜே அவர்களின் வெள்ளிமேடை நேரடி ஒளிபரப்பு

இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த வாரம் முதல் (24-9-2010) பி. ஜே அவர்கள் தலைமையகத்தில் நிகழ்த்தும் தொடர் ஜும்ஆ உரை நேரடி ஒளிபரப்பாகும்!