”இனையதளத்தில் சீரழியும் இளம்பெண்கள்” – முத்துப்பேட்டை கிளை 1 பயான்

திருவாரூர் மவட்டம் முத்துப்பேட்டை கிளை 1 சார்பாக கடந்த 22-05-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.மிசால் அவர்கள் ”இனையதளத்தில் சீரழியும் இளம்பெண்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்….