இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை போஸ்டர்கள் – ஆர்.புதுப்பட்டிணம் கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆர்.புதுப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை என்ற தலைப்பில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது…………………………..