இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை போஸ்டர்கள் – ஒட்டன் சத்திரம் கிளை

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன் சத்திரம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2014 அன்று இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை என்ற தலைப்பில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது…………………….