இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை போஸ்டர்கள் – N.H.ரோடு கிளை

கோவை மாவட்டம் N.H.ரோடு கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று அல் காயிதா இயக்கத்தை இந்திய முஸ்லிம்கள் விரட்டி அடிப்பார்கள் என்ற வாசகம் அடங்கிய  போஸ்டர்கள் ஓட்டபட்ட்டது………………….