இந்திய இராணுவத்தில் சேருவது எப்படி?

இந்திய இராணுவத்தில் சேருவது எப்படி?தேசிய பாதுகாப்பு அகாதமி

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மற்றும் ஜூலையில் வகுப்புகள் துவங்குகின்றன. 19
வயதுக்குட்பட்டவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

கல்வித் தகுதி: பனிரெண்டாம் வகுப்பு அல்லது அதற்கு இணையான கல்வித் தகுதி

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: யுபிஎஸ்சி நடத்தும் தேசிய பாதுகாப்பு அகாதமித் தேர்வு மற்றும் எஸ்எஸ்பி நேர்முகத் தேர்வு

எப்படி விண்ணப்பிப்பது: தேசிய நாளிதழ்களில் மார்ச்/ ஏப்ரல் மற்றும் அக்டோபர்/ நவம்பரில் இதற்கான விளம்பரங்கள் வெளியிடப்படும்.

இந்திய ராணுவ அகாதமி

பட்டதாரிகள்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மற்றும் ஜூலையில் வகுப்புகள் தொடங்கும். 19 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் இதில் சேரலாம்.

கல்வித் தகுதி: பட்டப்படிப்பு அல்லது அதற்கு இணையான கல்வித் தகுதி

தேர்வுமுறை: யுபிஎஸ்சி நடத்தும் ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்புத் தேர்வு(சிடிஎஸ்சி) மற்றும் எஸ்எஸ்பி நேர்முகத் தேர்வு

எப்படி விண்ணப்பிப்பது: மார்ச்/ஏப்ரல் மற்றும் அக்டோபர்/நவம்பர் மாதங்களில் இதற்கான விளம்பரங்கள் வெளியிடப்படும்.

பொறியியல் பட்டதாரிகள்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் வகுப்புகள் துவங்கும். 20 முதல் 27 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

கல்வித்தகுதி: குறிப்பிடப்பட்ட பிரிவில் பொறியியல் பட்டம்

தேர்வுமுறை: எஸ்எஸ்பி நடத்தும் நேரடி நேர்முகத் தேர்வு

எப்படி விண்ணப்பிப்பது:

இயக்குனர் ஜெனரல்(தேர்வுத்துறை)
ராணுவத் தலைமையகம், மேற்கு பிளாக் 3, ஆர்கே புரம், புதுதில்லி-110066 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டும். மார்ச் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் இதற்கான விளம்பரங்கள் வெளியிடப்படும்.

பல்கலைத் தேர்வுமுறை

ஜூலை மாதம் வகுப்புகள் தொடங்கும்.

வயது: 19-24 வயது வரை(பொறியியல் இறுதி ஆண்டு மாணவர்கள்)
18-24 வயது வரை( பொறியியல் இறுதி ஆண்டுக்கு முந்தைய ஆண்டு மாணவர்கள்)

தேர்வு முறை: பல்கலைக்கழகங்களில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மற்றும் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ

ஜூலையில் வெளியாகும் விளம்பரங்களைப் பார்த்து விண்ணப்பிக்கலாம்.

பிளஸ் 2

ஜனவரி மற்றும் ஜூலையில் வகுப்புகள் துவங்கும்

வகுப்புகளில் சேரும்போது 161/2} 191/2 வயது இருக்க வேண்டும்.

பொருத்தமான பாடப்பிரிவில் பிளஸ் 2 முடித்திருக்க வேண்டும்.

மே மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

பணிச்சலுகைகள்

தங்கும் வசதி

இலவச ரேஷன் பொருட்கள்

இலவச மருத்துவ சிகிச்சை

ராணுவக் குழுக் காப்பீட்டு நிதியம் மூலம் 8 லட்சம் மதிப்பில் காப்பீட்டு வசதி

கேன்டீன் வசதி

கிளப்புகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் உறுப்பினராக சலுகை

60 நாட்கள் ஆண்டு விடுப்பு மற்றும் 20 நாட்கள் சாதாரண விடுப்பு

ஆண்டுக்கு 1500 கிலோமீட்டர் வரை குடும்பத்துடன் இலவச சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளலாம்.

அதிகாரிகள் பயிற்சிப் பிரிவு

குறுகியகாலப் பணி

மே மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் வகுப்புகள் துவங்கும்

வயது: 19-24 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் இதில் சேரலாம்.

கல்வித்தகுதி: சேரும்போது பட்டப்படிப்பு அல்லது அதற்கு இணையான கல்வித்தகுதியைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வுமுறை: யுபிஎஸ்சி நடத்தும் ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்புத் தேர்வு(சிடிஎஸ்ஈ) மற்றும் எஸ்எஸ்பி நேர்முகத்தேர்வு

மார்ச் மற்றும் அக்டோபரில் வெளியிடப்படும் விளம்பரங்களைப் பார்த்து விண்ணப்பிக்கலாம்

குறுகியகாலப் பணி(தொழில்நுட்பம்)

மே மற்றும் அக்டோபரில் வகுப்புகள் துவங்கும்

20 முதல் 27 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் இதில் சேரலாம்.

குறிப்பிடப்பட்ட பிரிவில் பொறியியல் பட்டம்

தேர்வு முறை: எஸ்எஸ்பி நடத்தும் நேரடி நேர்முகத்தேர்வு

மார்ச் மற்றும் அக்டோபரில் வெளியாகும் விளம்பரங்களைப் பார்த்து விண்ணப்பிக்கலாம்.

குறுகியகாலப் பணி(என்சிசி சிறப்பு அனுமதித் திட்டம்)

மே மாதம் வகுப்புகள் தொடங்கும்.

சேரும்போது 19 முதல் 25 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்

கல்வித்தகுதி: பட்டப்படிப்பில் 50 சதவீத மதிப்பெண்கள் இருக்க வேண்டும். என்சிசியில் இரண்டு ஆண்டுகள் சேவைபுரிந்திருக்க வேண்டும். மேலும் சி சான்றிதழில் பி கிரேடு பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வுமுறை: நேரடி எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ

அக்டோபரில் வெளியாகும் விளம்பரங்களைப் பார்த்து விண்ணப்பிக்கலாம்.

தினமணியில்(23-6-2009) வெளியான செய்தி