”இணைவைப்பு” – ஆல்வார் தோப்பு கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் ஆல்வார் தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 22-05-2013 அன்று  பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது இதில்
சகோதரி சகினா அவர்கள் ”இணைவைப்பு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……