“இணைவைப்பு,சமுதாய சீர்கேடுகள்” மெகா போன் பிரச்சாரம் – கீழக்கரை தெற்கு கிளை