“இணைவைத்தல்” – கமுதி கிளை பெண்கள் பயான்

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி கிளை சார்பாக கடந்த 04-05-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. இம்ரான் அவர்கள் “இணைவைத்தல்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……..