இஃப்தார் ஏற்பாடு – மந்தவெளி கிளை

தென் சென்னை மாவட்டம் மந்தவெளி கிளை சார்பாக ஆஷுரா நோன்பிற்கான இஃப்தார் ஏற்பாடு 2 நாட்கள் செய்யப்பட்டது.