ஆழ்வார்திருநகர் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக  கடந்த 06-10-2013  அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது……………