ஆழ்வார்திருநகர் கிளை தஃவா

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த  04-10-2013 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது……….