ஆழ்வார்திருநகர் கிளை தஃவா

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த  02-10-2013 அன்று பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது…………..