ஆல்வார் தோப்பு கிளை மெகா போன் பிரச்சாரம்

திருச்சி மாவட்டம் ஆல்வார் தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 13-05-2014 அன்று மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது………………….