ஆலங்குடிகிளை – ஆம்புலன்ஸ் அர்பணிப்பு

புதுகோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடிகிளை சார்பாக 3-5-2015 அன்று அணைத்து சமுதாய மக்குளுக்காக ஆம்புலன்ஸ் அர்பணிக்கபட்டுள்ளது அல்ஹம்துலில்லாஹ்.