ஆறாம்பண்ணை பெண்கள் பயான்

கடந்த 14/4/12 அன்று தூத்துக்குடி, ஆறாம்பண்ணை கிளையில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.