ஆறாம்பண்ணை தர்பியா

19 -2 -12 அன்று தூத்துக்குடி, ஆறாம்பண்ணை கிளை காலை 11 மணி முதல் 12 :30 வரை TNTJ மர்கசில் மாணவர்களுக்கான தர்பியா நடைபெற்றது.