ஆறாம்பண்ணை கிளை பெண்கள் பயான்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறாம்பண்ணை கிளை சார்பாக கடந்த 08-11-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது…..