ஆம்பூர் கிளை தஃவா

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 20-09-2014 அன்று மார்க்க சொற்பொழிவு ப்ரோஜக்ட்டர் மூலம் திரையிடப்பட்டு தஃவா செய்யப்பட்டது………………………………….