ஆம்புலன்ஸ் சேவை துவக்கம் – ஈரோடு மாவட்டம்

ஈரோடு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 01-09-2014 அன்று  ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று பொதுமக்களின் நலனுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது….