ஆம்புலன்ஸ் க்கு நிதி – அண்ணாநகர் கிளை

மதுரை மாவட்டம் அண்ணாநகர் கிளை சார்பாக 17-2-2015 அன்று மதுரை மாவட்டம் ஆம்புலன்ஸ் வகைக்காக ₹1,000 கிளை சகோதரியிடம் வசூல் செய்து கொடுக்கப்பட்டது.