ஆம்புலன்ஸ் அர்பனிப்பு – ஆலங்குடி கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி கிளை சார்பாக
03-05-2015 அன்று அணைத்து சமுதாய மக்குளுக்காக ஆம்புலன்ஸ் அர்பனிக்கபட்டுள்ளது