ஆத்தூர் கிளை தஃவா

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-10-2013 அன்று தஃவா செய்யாப்பட்டது………………