ஆத்தூர் கிளை தஃவா

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 02-09-14-அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது…….