ஆட்டோ ஸ்டிக்கர் – கூத்தாநல்லூர் 2 கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் 2 கிளை சார்பாக 23.10.2015 அன்று ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஆட்டோ ஸ்டிக்கர் 2 ஒட்டப்பட்டது.