ஆடையின் ஒழுக்கம் – குளித்தலை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை கிளையின் சார்பாக கடந்த 05-10-2013 அன்று  தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் கனி அவர்கள்  ”ஆடையின் ஒழுக்கம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………