ஆடம்பர உலகமும் அழியா மறுமை உலகமும் – லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை வாராந்திர பயான்

பெரம்பலூர் மாவட்டம் லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 04-10-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி நஸ்கத் அப்ரா அவர்கள் ”ஆடம்பர உலகமும் அழியா மறுமை உலகமும்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………