அவலங்கள் – நூர் பள்ளி தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

மதுரை மாவட்டம் நூர் பள்ளி கிளையில் கடந்த 13-2-2011 அன்று அவலங்கள் என்ற தலைப்பில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.