அவசர இரத்த தானம் – பெரம்பூர் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர் கிளை சார்பாக 
27.10.2015 அன்று ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு 4 யூனிட் 
வழங்கப்பட்டது.