அழைப்பு பணியின் அவசியம் – ஏர்போர்ட் ஃப்ரீஸோன் கிளை வாராந்திர பயான்

ஷார்ஜா மண்டலம் ஏர்போர்ட் ஃப்ரீஸோன் கிளை சார்பாக கடந்த 21-10-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.M.I சுலைமான் அவர்கள் “அழைப்பு பணியின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………