அழகிய உபதேசம் – அபுதாபி மண்டல வாராந்திர மார்க்கச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

அபுதாபி மண்டல மர்க்கஸில் கடந்த 06-08-2015 அன்று வாராந்திர மார்க்கச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜாகிர் நஸ்கர் அவர்கள் ”அழகிய உபதேசம்” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்கள்  அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………….