அல்லாஹ் இருக்கின்றான் என்பதற்கான சான்றுகள் – பள்ளிகொண்டா கிளை பயான்

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா கிளை சார்பாக கடந்த  18-08-2013 அன்று பயான்  நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இர்பான் அவர்கள் ”அல்லாஹ் இருக்கின்றான் என்பதற்கான சான்றுகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………….