அல்லாஹ்வை நம்புதல் – கரீம்ஷா பள்ளி முனிச்சாலை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

மதுரை மாவட்டம் கரீம்ஷா பள்ளி முனிச்சாலை கிளை சார்பாக கடந்த 06-06-2014  அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சுலைமான் அவர்கள் “அல்லாஹ்வை நம்புதல்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………