அல்லாஹ்வை அஞ்சுவோம் – மங்கலம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 30-09-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.இதில் சகோ. யாசர் அவர்கள் “அல்லாஹ்வை அஞ்சுவோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………