“அல்லாஹ்வே பொறுப்பாளன்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – உடுமலை கிளை