அல்லாஹ்விற்கு உதாரணம் கூறலாமா? 2-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 2-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பி.ஜே
தலைப்பு: அல்லாஹ்விற்கு உதாரணம் கூறலாமா? (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்)
நேரம்: 53:34 min
அளவு: 68.11 MB

  • image2-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி