அல்லாஹ்வின் கருணை –   ஹிட்த் கிளை பயான்

பஹ்ரைன் மண்டலம் ஹிட்த் கிளையில் கடந்த 11-10-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் சாபிர் அவர்கள்  ”அல்லாஹ்வின் கருணை ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………….