அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைகள் – ஹித் கிளை வாரந்திர பயான்

பஹ்ரைன் மண்டல ஹிட்த் கிளையில் கடந்த 04-10-2013 அன்று வாரந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் அசீஹ் அவர்கள் ”அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைகள்”
என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………