‘அல்லாவின் ஆற்றல்” – ஆம்பூர் கிளை வராந்திர பயான்

வேலூர் மாவட்டம்  ஆம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2013 அன்று வராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.குல்ஸார் நஃவ்மான் அவர்கள் ”அல்லாவின் ஆற்றல்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………