அல்கார் கிளையில் வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் பினைத் அல்கார் கிளை சார்பாக கடந்த 15 -7 -2011 வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மா தொழுகைக்கு பிறகு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த வாராந்திர சொற்பொழிவில் சகோதரர் ஜியாவுதீன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு வாக்குறுதி பேணுதல் என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார். சகோதரர்கள் இதில் ஆர்வத்துன் கலந்து கொண்டனர்.