அலட்சியமாக கருதும் குற்றங்கள் – திருவள்ளூர் கிளை பெண்கள் பயான்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவள்ளூர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-09-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ரஸீனா அவர்கள் ”அலட்சியமாக கருதும் குற்றங்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………