அற்புத பெருவிழாவில் நடப்பது என்ன? டிவிடி விநியோகம் – பட்டாபிராம் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 23/09/2013 அன்று கிறிஸ்துவ சகோதரர்களுக்கு அற்புத பெருவிழாவில் நடப்பது என்ன?டிவிடி விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.