அறிவுச்சுடர் அன்னை ஆயிஷா – திருவாரூர் பெண்கள் பயான்

திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர் கிளையில் கடந்த 04-03-2012 அன்று அறிவுச்சுடர் அன்னை ஆயிஷா என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் மஸ்ஜித் தக்வா பள்ளியில் நடைபெற்றது.