“அரிசி மற்றும் இறைச்சி” நிவாரண உதவி – கடையநல்லூர் பஜார்கிளை