அரபி இலக்கண வகுப்பு – கத்தர் மர்கஸ்

கத்தர் மண்டல மர்கஸில் 02-03-2012 வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாலை 6:00 மணி முதல் 7:00 மணி வரை , “அரபி இலக்கணப் பயிற்சியின்” இரண்டாவது வகுப்பு நடைபெற்றது.

மௌலவி,அப்துஸ்ஸமத் மதனீ அவர்கள் இவ்வகுப்பில் “சென்ற கால வினைச்சொற்களின் பல்வேறு வடிவங்களைக்” குறித்து விரிவாக பாடம் நடத்தினார்கள்.

இதில்,இந்திய – இலங்கை நாடுகளை சார்ந்த சகோதர- சகோதரிகள் மற்றும் சிறார்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டார்கள்.

இன்ஷாஅல்லாஹ், இவ்வகுப்பு ஒவ்வொரு வாரமும் ,மர்கஸில் ,இதே நேரத்தில் தொடர்ந்து நடைபெறும்.